Topblog

Artikelen, ideeën en meer

Hier vind je interessante onderwijsartikelen, ideeën en blogs over onderwijs en opvoeding. Kies een categorie of kijk in het archief, scroll naar beneden voor de meest recente onderwijsartikelen. Als een artikel niet door mijzelf geschreven is, staat de bron altijd vermeld. Wil je een een gastblog schrijven? Neem dan contact met mij op. Veel leesplezier!

Volg mij!

Geen artikelen, tips of poster missen? Volg mij dan op Facebook, Twitter, Instagram of Pinterest.

Interesse in een gastblog of winactie op Facebook?

Visie Jonge Kind

Visie Jonge Kind

Visieontwikkeling op het Jonge Kind. Topwijs begeleidt teams om een heldere visie op het jonge kind te formulieren. Naast het formuleren van de visie gaan we samen aan de slag om de concrete invulling van de visie te bepalen. Samen, praktisch en interactief!

Cursus Rekenplein

Cursus Rekenplein

In de cursus van 3 bijeenkomsten krijg je achtergrondinformatie, didactische handreikingen en vooral veel praktijkvoorbeelden om het rekenen in groep 1 en 2 te optimaliseren. Bij het samenstellen van een beredeneerd aanbod zijn de SLO doelen leidend. Daarvoor heb je zicht nodig op (de opbouw) van de leerlijnen, cruciale leermomenten op weg naar de doelen en vooral inzicht in hoe jonge kinderen leren rekenen. Vervolgens kijk je welke activiteiten en spelimpulsen passen om te zorgen dat de kinderen op verschillende manieren met rekeninhouden en doelen in aanraking komen. Zo krijgen ze de gelegenheid om te oefenen en toe te passen en zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Na het volgen van de cursus heb je inspiratie en tools in handen om samen met de kinderen te bouwen aan een stevige rekenbasis!

Cursus “Van thematisch werken naar thematiseren”

Cursus “Van thematisch werken naar thematiseren”

In opdracht van Wizz Scholing verzorg ik de cursus “Van thematisch werken naar thematiseren”. Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. Tijdens de cursus word je meegenomen in het volledige proces van thematiseren; van de keuze van het thema tot en met de evaluatie. De rol van spel en het verbinden van taal- en rekendoelen krijgt volop aandacht. De cursus is praktisch opgezet en geeft je de mogelijkheid om er direct mee aan de slag te gaan in je eigen onderwijspraktijk. Na het volgen van de cursus ben je in staat om (met behulp van een stappenplan) zelf een thema volgens de kenmerken van het thematiseren te ontwerpen.

Opleiding Specialist Jonge Kind

Opleiding Specialist Jonge Kind

De opleiding ‘Specialist Onderbouw / Jonge Kind’ is bedoeld voor:

leraren basisonderwijs die het onderwijs aan jonge kinderen, in de groepen 1 tot en met 3 in het basisonderwijs, op een hoger niveau willen brengen
Intern Begeleiders die zich verder willen ontwikkelen specifiek gericht op de jongste kinderen in de school
Onderbouw coördinatoren die samen met de collega’s uit de onderbouw vanuit een onderbouwde visie op het leren van jonge kinderen vorm en inhoud willen geven aan het onderwijs aan de jongste kinderen in de school

De kracht van spel

De kracht van spel

En boek waar ik al lange tijd naar uitkeek en eindelijk heb ik het in handen. De ondertitel van het boek “Waar leerkrachten elkaar ontmoeten” zegt voor mij alles. Het boek staat ook echt in het teken van verbinding tussen kinderen, omgeving en de leerkracht. De 3 V’s...

Greenscreenbox: De moderne verteltafel

Greenscreenbox: De moderne verteltafel

Greenscreenbox: Speel in je eigen tekening, laat je LEGO auto over een echte weg ‘rijden’ of bedenk je eigen avonturen. Dit praktische greenscreen tafelmodel biedt nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Ontwikkel digitale geletterdheid bij je leerlingen, verwerk de leerstof met behulp van greenscreen video’s en stimuleer de creativiteit en fantasie van je leerlingen. Eenvoudig in gebruik.

Interesse in een gastblog of winactie op Facebook?

Bekijk alle activiteiten

Bekijk alle posters

Archieven

Categorieën

Pin It on Pinterest

Share This