En boek waar ik al lange tijd naar uitkeek en eindelijk heb ik het in handen. De ondertitel van het boek “Waar leerkrachten elkaar ontmoeten” zegt voor mij alles. Het boek staat ook echt in het teken van verbinding tussen kinderen, omgeving en de leerkracht. De 3 V’s van Dorian de Haan komen dan ook veelvuldig terug in het boek (Verkennen, Verbinden, Verrijken). De hoofdstukken worden soms van elkaar gescheiden door Intermezzo’s.

Ik ben zo blij dat er steeds meer aandacht is voor de betrokkenheid van kinderen bij het spel. Zo ook in deze praktische uitgave. Deze betrokkenheid zegt zoveel (alles) over de kwaliteit van jouw onderwijs, je spel en jouw interventies tijdens het spel. Mooi dat het eerste intermezzo in het teken staat van welbevinden en betrokkenheid. Dat zorgt direct voor een hoge betrokkenheid bij mij.

Het boek inspireert en maakt dat je kritisch naar je eigen praktijk wilt kijken. Het prikkelt om na te denken over je dagindeling, de ruimte voor spel en je eigen inbreng om spel te verrijken en te verdiepen. Een mooie suggestie is om het Samen-Spel met kinderen vast te leggen in je planning of zelfs te visualiseren in je dagritmekaarten. Het boek is overigens ook zeer geschikt voor scannende lezers. Het is makkelijk geschreven en door het gebruik van kaders, kleuren en dikgedrukte teksten wordt de leesbaarheid vergroot. Daarnaast is het ook een boek dat uitnodigt tot het plakken van post its 😉 Korte stukjes theorie wisselen elkaar af met praktijk en modellen. Tot slot zorgen QR codes ervoor dat je nog meer achtergrond informatie kunt lezen op verschillende websites.

 

Tekst gaat onder de preview verder.

Ik vind het een zeer praktisch en toegankelijk boek. Zo prettig dat ik heb besloten het op te nemen als verplichte literatuur in een aantal van mijn cursussen over spel en spelbegeleiding. Ik had het hoofdstuk over Loose parts play nog wel wat uitgebreider willen zien, aangezien ik denk dat er nog zoveel te winnen is op het gebied van (de begeleiding van) open-einde materialen in de klas.

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • De kracht van spel
 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Samen-Spel: Samen met kinderen spelen
 • Ontwikkeling van spel
 • Hoe stuur je zelfsturing in vrij spel?
 • Spelen met taal: Taalstimulering d.m.v. spel
 • Rekenen op spel: Gebruik maken van rekenprikkels in spel
 • Loose parts play
 • Partners in spel: Samen thema’s verkennen en verdiepen
 • Tijd voor spel

Bestel het boek

Interesse in een gastblog of winactie op Facebook?

connection seeking

Every time you think of calling a kid “attention seeking” this year, consider changing it to “connection-seeking” and see how your perspective changes.

Dr. Jody Carrington, psycholoog

Quote komt uit het boek “De kracht van spel”

Bestel het boek

Bekijk mijn trainingsaanbod

De kracht van spel

Waar leerkrachten en kinderen elkaar ontmoeten

Jonge kinderen spelen de hele dag door. Dat mag, meer nog: dat moet! Spel is een krachtige context waarin kinderen met ondersteuning van een vaardige begeleider volop groeien. Spelbegeleiding is verkennen, verbinden en verrijken. Samen op pad gaan en leren van elkaar.

De auteurs stellen in dit boek een aantal gerichte vragen over de kracht van spel in onderwijs en educatie: Hoe kun je spel in de klas ten volle waarderen? Wat zijn kwaliteitsvolle leerkracht-kindinteracties die het spel van kinderen verrijken en uitdagen? Hoe verbind je je met de groep via spel? Liggen er dan ook kansen in het spontane spel? En wanneer ontstaat intense betrokkenheid?

Uitgebreid aan bod komen onderwerpen als relatie en gedrag, zelfsturing, taal en rekenen met jonge kinderen en inbreng van kinderen in het thema. Interactie met kinderen is steeds het sleutelwoord.

De kracht van spel biedt achtergrond, inspireert met mooie praktijkvoorbeelden en laat je groeien in spel. Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, begeleiders, opleiders, vormingswerkers, studenten, opvoeders en iedereen met een passie voor het jonge kind.

Deze uitgave is gebaseerd op onderzoeken waarin leerkrachten en andere begeleiders van peuters en kleuters samen met experts de kracht van spel in hun eigen praktijk hebben onderzocht.

ISBN: 9789085600930

Auteurs: Annerieke Boland, Jo Van de Weghe, Caroline Vancraeyveldt, Ilse Aerden

Prijs: € 34,90

De hoek in: Een uitdagende leeromgeving

Deze praktische en interactieve cursus is bestemd voor pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten, pedagogisch coaches en intern begeleiders. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Uitdagende speelleeromgeving
 • Spel en spelbegeleiding
 • Doelen koppelen aan spel

Lees meer...

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!