Toptraining

voor kinderopvang en onderwijs

Op locatie

Ik geef trainingen in heel Nederland en België.

Op maat

Mijn trainingen zijn op maat. Ik kijk naar de beginsituatie en sluit aan bij de behoeften van de cursisten.

Samenwerking

Ik werk samen met andere trainers uit het werkveld.

Ontwikkeld vanuit de praktijk

Ik sta zelf in de klas, dus ik weet waar ik het over heb. Al mijn trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk.

Bekijk populaire trainingen en workshops

Ik geef verschillende trainingen voor professionals die werken met jonge kinderen en trainingen gericht op communicatie en interactie. Dit kunnen studiedagen, trainingstrajecten of begeleiding van bouwvergaderingen zijn. Ik ben een eigenwijze trainer met een sterke visie, in de praktijk betekent dit dat ik niet “met alle winden meewaai”, maar altijd dicht bij mijn ontwikkelingsgerichte kijk op kinderen en leren blijf. Dit zie je terug in mijn trainingsaanbod en mijn blog.

Kototaal

Startblokken en Basisontwikkeling

Ben ik in Beeld

Digikeuzebord

Topwijs is CRKBO geregistreerd

Topwijs  staat geregistreerd in het CRKBO. Dit betekent dat Topwijs alle trainingen vrij van BTW mag aanbieden. Ook mijn activiteiten als docent en leerkracht zijn vrijgesteld van BTW. Hierdoor kan ik mijn diensten tegen een scherp tarief aanbieden en betalen instellingen dus geen BTW over de trainingen die afgenomen worden.

Topwijs voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Elke 4 jaar vindt er een uigebreide audit plaats, en wordt er gekeken of Topwijs nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen die horen bij een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Workshop: Volgsystemen Keuzestress?

Toe aan een nieuw leerlingvolgsysteem voor kleuters? Tijdens deze workshop maken jullie kennis met verschillende observatiesystemen. 

Kosten op aanvraag.

Eerst vindt er een verkennend gesprek plaats met de Intern Begeleider over onderbouw coördinator. In dit verkennend gesprek kiezen we 3 volgsystemen uit die zullen worden vergeleken.

Daarna vindt de workshop plaats waarin ik de 3 volgsystemen presenteer en we samen onderzoeken welk volgsysteem goed zou kunnen passen bij de visie op het jonge kind en het kleuteronderwijs van de school. 2 Weken na de workshop is er weer een gesprek met de kartrekker en dan wordt een proeflicentie van een volgsysteem aangevraagd.

De meest vergeleken volgsystemen in de workshop:

 • MijnKleutergroep
 • Inzichtelijk
 • Digikeuzebord
 • Kleuter in Beeld
 • Leerlijnen Parnassys
 • Kijk!

Lees verder...

 

Cursus: Specialist Jonge Kind

Word in 10 dagen opgeleid tot deskundige en coach in het kleuteronderwijs!

Tijdens deze 10-daagse opleiding staan kennis, visieontwikkeling en coaching centraal. Je wordt opgeleid tot deskundige op het gebied van kleuteronderwijs en gaat daarnaast aan de slag met het ontwikkelen van visie over het onderwijs aan jonge kinderen en jouw vaardigheden als coach.

Tijdens deze opleiding krijg je verdieping op de volgende gebieden:

 • De rol van jonge kind specialist in de school
 • Onderwijs aan het jonge kind
 • Volgen van de ontwikkeling
 • Spel
 • Hoeken en materialen
 • Reken- en taalonderwijs
 • Ritme en klassenorganisatie
 • Motorische ontwikkeling

Lees meer...

De hoek in: Een uitdagende leeromgeving

Deze praktische en interactieve cursus is bestemd voor pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten, pedagogisch coaches en intern begeleiders. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Uitdagende speelleeromgeving
 • Spel en spelbegeleiding
 • Doelen koppelen aan spel

Lees meer...

Kleuterkennis: Een stevige basis

Deze cursus vindt regelmatig op open inschrijving plaats, maar is ook zeer geschikt voor interne professionalisering binnen een schoolbestuur.

Kosten: 675 euro per persoon

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die nog geen specialisatie jonge kind hebben gedaan, maar wel meer basis willen hebben in het werken met het jonge kind. Deze cursus is een voorloper van de "specialist jonge kind" of "Kleuterkundig". De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Uitdagende speelleeromgeving
 • Spel en spelbegeleiding
 • Ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling jonge kind
 • Verschillende visies op kleuteronderwijs
 • Observeren en registreren
 • Doelen koppelen aan spel
 • Kringactiviteiten en differentiatie
 • Zelfstandigheid en eigenaarschap van kleuters
 • De ideale dagplanning

Lees meer...

Kleuterkennis en Kleuterkundig op maat

Een cursus voor startende leerkrachten en een cursus voor meer ervaren leerkrachten.

Vanaf schooljaar '22/'23 bied ik de populaire cursus "Kleuterkennis" op maat aan. Daarnaast kunnen scholen en schoolbesturen starten met het traject "Kleuterkundig" op maat. De trajecten "Kleuterkennis: De basis" en "Kleuterkundig: De verdieping" passen prima binnen een bovenschoolse academie of bovenschoolse aanbesteding. Startende kleuterleerkrachten worden in Kleuterkennis ondergedompeld in de wereld van het jonge kind. Meer ervaren kleuterleerkrachten zoeken juiste de verdieping op in het werken met kleuters en leren hoe ze hun collega's kunnen inspireren en coachen. Beide trajecten worden op maat aangeboden. Dit betekent dat we samen een aantal onderwerpen kiezen die aan bod zullen komen in de cursus.

Tijdens deze opleiding krijg je verdieping op de volgende gebieden:

 • De rol van jonge kind specialist in de school (Kleuterkundig)
 • Onderwijs aan het jonge kind
 • Volgen van de ontwikkeling
 • Spel
 • Hoeken en materialen
 • Reken- en taalonderwijs
 • Ritme en klassenorganisatie
 • Motorische ontwikkeling
 • Thematiseren
 • Visie-ontwikkeling
 • enz....

Implementatiecursus Digikeuzebord

Gaan jullie werken met het Digikeuzebord of willen jullie een vraaggestuurde training?

Ik ben officieel partner van het Digikeuzebord en verzorg implementatietrainingen.

Kosten: 425 euro voor het team

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die voor het eerst of sinds kort met het Digikeuzebord werken. Eerst worden de vragen m.b.t. het Digikeuzebord geinventariseerd en vervolgens bied ik een bijeenkomst van 2 uur op maat aan. Mogelijke onderwerpen:

 • Werken met het Leerling Volgsysteem van het Digikeuzebord 
 • Haal meer uit het Digikeuzebord
 • Starten met groepsdoorbroken werken
 • Het digikeuzebord en werken in een unit
 • Het digikeuzebord in groep 3
 • Beredeneerd aanbod met behulp van het Digikeuzebord.

Kijk voor meer informatie op www.digikeuzebord.nl 

 

PLG (Professionele Leergemeenschap) Jonge Kind

In deze PLG komen leerkrachten, intern begeleiders en specialisten Jonge Kind bij elkaar, die expertise hebben opgebouwd in het werken met jonge kinderen. Samen met de deelnemers willen we onderzoeken wat de staat van het kleuteronderwijs. We bekijken wat er nodig is om het kleuteronderwijs te laten (blijven) bruisen en hoe we de kleuterleerkrachten binnen het schoolbestuur kunnen (blijven) inspireren. Hierbij kan gedacht worden aan de rol van een specialist jonge kind, Intern Begeleider of onderbouw coördinator. Ook het ontwikkelen van een product (denk aan workshops, een kwaliteitskaart of kijkwijzer) hoort tot de mogelijke uitkomsten.

VVE programma’s

Ik ben gecertificeerd trainer voor verschillende VVE programma’s en heb veel ervaring opgedaan met VVE in de kinderopvang en in het onderwijs. Naast het verzorgen van complete VVE trajecten, geef ik regelmatig opfrissingsbijeenkomsten of vervolgtrajecten. De trajecten zijn altijd maatwerk, dat wil zeggen dat ik rekening houd met de visie van de organisatie. Ik geef de inhoud van een training altijd vorm in constante afstemming met betrokkenen.

Ik ben gecertificeerd voor de volgende programma’s:

 • Ben ik in Beeld (Baby-Dreumes, Basis, VVE, managers)
 • Startblokken en Basisontwikkeling
 • Kototaal (Puk en Ko, Ik en Ko, Uk en Puk)

Aangezien de meeste scholen en organisaties inmiddels vaak gecertificeerd zijn, heb ik mij gespecialiseerd in trajecten op maat. Denk hierbij aan:
Betekenisvol aanbod en het VVE programma
Meer spelmatig werken binnen het VVE programma

Ouderbetrokkenheid en het VVE programma
 • Een observatiemethode kiezen die past bij het programma
 • Een observatiemethode integreren in het programma
 • Handelingsgericht werken binnen het programma
 • Van peuter tot kleuter: De overgang van voorschool naar vroegschool
 • Van speels naar schools leren: De overgang van groep 2 naar groep 3

Populaire trainingen en workshops

Kijk snel of er iets bij zit…
Staat jullie opleidingsbehoefte er niet tussen? Neem contact met mij op en dan kan ik je vertellen of je vraag binnen mijn visie op onderwijs of expertise valt. Is dit niet het geval? Dan kan ik je in contact brengen met een expert binnen mijn netwerk.

15 + 14 =

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!