Op locatie

Ik geef training en scholing in heel Nederland en België. 

Op maat

Mijn trainingen en scholingen zijn op maat. Ik kijk naar de beginsituatie en sluit aan bij de behoeften van opdrachtgever en cursisten.

Samenwerking

Ik werk samen met andere trainers (ZZP’ers) uit het werkveld. 

Ontwikkeld vanuit de praktijk

Ik sta zelf in de klas, dus ik weet waar ik het over heb. Al mijn trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk.

Ik geef verschillende trainingen voor professionals die werken met jonge kinderen. Dit kunnen studiedagen, begeleidingstrajecten of lezingen zijn. Ik ben een eigenwijze trainer met een sterke visie, in de praktijk betekent dit dat ik niet “met alle winden meewaai”, maar altijd dicht bij mijn ontwikkelingsgerichte kijk op kinderen en leren blijf. Dit zie je terug in mijn trainingsaanbod.

Een aantal populaire trainingen op dit moment:

 • “Kijken, schrijven en dan?” – Over hoe je echt het meest uit je observatiemethode haalt (beredeneerd aanbod, groepsinrichting, begeleiding)
 • “Verban de kleurplaat” – Over hoe je creativiteit wel bevordert (en hoe niet)
 • “Jongens aan boord” – Over jongens in de groep
 • “Uit de kring” – Over hoe je meer in kleine groepen werkt en minder in de grote kring
 • “In de hoek!” – Over hoe je een groepsplan opstelt met spel als middel
 • “De draad kwijt” – Over hoe je een gemeenschappelijke visie en werkwijze creëert

Specialist spel en spelen in de onderbouw

Leer een beredeneerd aanbod maken met spel als belangrijkste middel en doel. In opdracht van SBO (Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid) verzorg ik de vierdaagse opleiding tot spelspecialist.

Spelend leren en lerend spelen zijn termen die we (gelukkig) steeds vaker horen. Maar wat houdt spelend leren nou écht in? En wat is de definitie van spel? Tijdens de opleiding Specialist Spel en Spelen in de Onderbouw leer je niet alleen alle ins en outs over spel, de spelontwikkeling en spelinterventies, maar leer je ook hoe je jouw collega’s kunt enthousiasmeren om meer uit spel te halen.

Wat leer jij in 4 dagen?

 • Een rijke speelleeromgeving inrichten
 • De spelontwikkeling van het jonge kind volgen en stimuleren
 • Spel als belangrijkste instructievorm inzetten
 • Een beredeneerd aanbod vormgeven met spel als belangrijkste element
 • Spel inzetten om kinderen met speciale behoeften te begeleiden

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding. De eerstvolgende opleiding start al in april en rond je dit schooljaar nog af.

Opleiding Specialist Jonge Kind

In opdracht van Wizz Scholing verzorg ik de 8-daagse opleiding tot jonge kind specialist. De  “Opleiding Specialist Onderbouw / Jonge Kind” van Wizz Scholing is opgenomen in het CPION Register. 

De opleiding ‘Specialist onderbouw’ wordt gegeven op Post-HBO niveau. De opleiding richt zich op de verdere professionalisering van de deelnemers, zodat zij in staat zijn om uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs te realiseren vanuit de ontwikkelingsprincipes en kenmerken van het jonge kind. Een belangrijk kenmerk in de ontwikkeling van jonge kinderen in de basisschool is dat in eerste instantie spelmotief leidend is om te komen tot leren en dat deze overgaat naar een zogenaamd leermotief. Voor de meeste kinderen veranderd het leidend motief in groep 3.  De ontwikkeling van kinderen van 4 – 7 jaar, oftewel van de kinderen in groep 1 tot en met 3, staat dan ook centraal in de opleiding. 

Lees verder....

De hoek in: Een uitdagende leeromgeving

Deze praktische en interactieve cursus is bestemd voor pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten, pedagogisch coaches en intern begeleiders. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Uitdagende speelleeromgeving
 • Spel en spelbegeleiding
 • Doelen koppelen aan spel

Lees meer...

PLG (Professionele Leergemeenschap) Jonge Kind

In deze PLG komen leerkrachten, intern begeleiders en specialisten Jonge Kind bij elkaar, die expertise hebben opgebouwd in het werken met jonge kinderen. Samen met de deelnemers willen we onderzoeken wat de staat van het kleuteronderwijs. We bekijken wat er nodig is om het kleuteronderwijs te laten (blijven) bruisen en hoe we de kleuterleerkrachten binnen het schoolbestuur kunnen (blijven) inspireren. Hierbij kan gedacht worden aan de rol van een specialist jonge kind, Intern Begeleider of onderbouw coördinator. Ook het ontwikkelen van een product (denk aan workshops, een kwaliteitskaart of kijkwijzer) hoort tot de mogelijke uitkomsten.

Kleuterkennis en Kleuterkundig op maat

Een cursus voor startende leerkrachten en een cursus voor meer ervaren leerkrachten.

Vanaf schooljaar '22/'23 bied ik de populaire cursus "Kleuterkennis" op maat aan. Daarnaast kunnen scholen en schoolbesturen starten met het traject "Kleuterkundig" op maat. De trajecten "Kleuterkennis: De basis" en "Kleuterkundig: De verdieping" passen prima binnen een bovenschoolse academie of bovenschoolse aanbesteding. Startende kleuterleerkrachten worden in Kleuterkennis ondergedompeld in de wereld van het jonge kind. Meer ervaren kleuterleerkrachten zoeken juiste de verdieping op in het werken met kleuters en leren hoe ze hun collega's kunnen inspireren en coachen. Beide trajecten worden op maat aangeboden. Dit betekent dat we samen een aantal onderwerpen kiezen die aan bod zullen komen in de cursus.

Tijdens deze opleiding krijg je verdieping op de volgende gebieden:

 • De rol van jonge kind specialist in de school (Kleuterkundig)
 • Onderwijs aan het jonge kind
 • Volgen van de ontwikkeling
 • Spel
 • Hoeken en materialen
 • Reken- en taalonderwijs
 • Ritme en klassenorganisatie
 • Motorische ontwikkeling
 • Thematiseren
 • Visie-ontwikkeling
 • enz....

Implementatiecursus Digikeuzebord

Gaan jullie werken met het Digikeuzebord of willen jullie een vraaggestuurde training?

Ik ben officieel partner van het Digikeuzebord en verzorg implementatietrainingen.

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die voor het eerst of sinds kort met het Digikeuzebord werken. Eerst worden de vragen m.b.t. het Digikeuzebord geinventariseerd en vervolgens bied ik een bijeenkomst van 2 uur op maat aan. Mogelijke onderwerpen:

 • Werken met het Leerling Volgsysteem van het Digikeuzebord
 • Haal meer uit het Digikeuzebord
 • Starten met groepsdoorbroken werken
 • Het digikeuzebord en werken in een unit
 • Het digikeuzebord in groep 3
 • Beredeneerd aanbod met behulp van het Digikeuzebord.
 • Het werken met de monitor (Digikeuzebord voor intern begeleiders)

Kijk voor meer informatie op www.digikeuzebord.nl

Workshop: Volgsystemen Keuzestress?

Toe aan een nieuw leerlingvolgsysteem voor kleuters? Tijdens deze workshop maken jullie kennis met verschillende observatiesystemen. 

Eerst vindt er een verkennend gesprek plaats met de Intern Begeleider over onderbouw coördinator. In dit verkennend gesprek kiezen we 3 volgsystemen uit die zullen worden vergeleken.

De meest vergeleken volgsystemen in de workshop:

 • MijnKleutergroep
 • Inzichtelijk
 • Digikeuzebord
 • Kleuter in Beeld
 • Leerlijnen Parnassys
 • Kijk!
 • OVM (Edumaps-Datacare)
 • Looqin

Lees verder...

Kleuterkennis: Een stevige basis

Deze cursus vindt regelmatig op open inschrijving plaats, maar is ook zeer geschikt voor interne professionalisering binnen een schoolbestuur.

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die voor het eerst (of weer na lange tijd) kleuters krijgen of nog weinig ervaring hebben opgedaan in een kleutergroep. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Uitdagende speelleeromgeving
 • Spel en spelbegeleiding
 • Ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling jonge kind
 • Verschillende visies op kleuteronderwijs
 • Observeren en registreren
 • Doelen koppelen aan spel
 • Kringactiviteiten en differentiatie
 • Zelfstandigheid en eigenaarschap van kleuters
 • De ideale dagplanning

Lees meer...

Overige trainingen en workshops

 • Coachen met videobeelden (voor coaches, Intern Begeleiders en managers)
 • Ontwikkelingsgericht werken met kinderen
 • Opbrengstgericht werken op een kleutervriendelijke manier
 • Taalstimulering bij jonge kinderen
 • Implementeren Pedagogische Cirkel
 • Ontluikende- en beginnende geletterdheid
 • Ontluikende- en beginnende gecijferdheid
 • Interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk
 • Klassenmanagement en groepsmanagement
 • Interactief voorlezen
 • Spel / buitenspel
 • Betekenisvolle en uitdagende leeromgeving
 • Beredeneerd aanbod op een geïntegreerde manier aanbieden
 • Implementatie en borging observatiemethode Kijk!
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Jongens in de groep
 • Coöperatief leren

Topwijs is CRKBO geregistreerd

Topwijs  staat geregistreerd in het CRKBO. Dit betekent dat Topwijs alle trainingen vrij van BTW mag aanbieden. Ook mijn activiteiten als docent en leerkracht zijn vrijgesteld van BTW. Hierdoor kan ik mijn diensten tegen een scherp tarief aanbieden en betalen instellingen dus geen BTW over de trainingen die afgenomen worden.

Topwijs voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Elke 4 jaar vindt er een uigebreide audit plaats, en wordt er gekeken of Topwijs nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen die horen bij een CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut.

Startblokken en Basisontwikkeling

Ben ik in Beeld

Digikeuzebord

VVE programma’s

Ik ben gecertificeerd trainer voor verschillende VVE programma’s en heb veel ervaring opgedaan met VVE in de kinderopvang en in het onderwijs. Naast het verzorgen van complete VVE trajecten, geef ik regelmatig opfrissingsbijeenkomsten of vervolgtrajecten. De trajecten zijn altijd maatwerk, dat wil zeggen dat ik rekening houd met de visie van de organisatie. Ik geef de inhoud van een training altijd vorm in constante afstemming met betrokkenen.

Ik ben gecertificeerd voor de volgende programma’s:

 • Ben ik in Beeld (Baby-Dreumes, Basis, VVE, managers)
 • Startblokken en Basisontwikkeling
 • Kototaal (Puk en Ko, Ik en Ko, Uk en Puk)

Aangezien de meeste scholen en organisaties inmiddels vaak gecertificeerd zijn, heb ik mij gespecialiseerd in trajecten op maat. Denk hierbij aan:
Betekenisvol aanbod en het VVE programma
Meer spelmatig werken binnen het VVE programma

Ouderbetrokkenheid en het VVE programma
 • Een observatiemethode kiezen die past bij het programma
 • Een observatiemethode integreren in het programma
 • Handelingsgericht werken binnen het programma
 • Van peuter tot kleuter: De overgang van voorschool naar vroegschool
 • Van speels naar schools leren: De overgang van groep 2 naar groep 3
Staat jullie opleidingsbehoefte er niet tussen? Neem contact met mij op en dan kan ik je vertellen of je vraag binnen mijn visie op onderwijs of expertise valt. Is dit niet het geval? Dan kan ik je in contact brengen met een expert binnen mijn netwerk.

15 + 15 =

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!