In de cursus van 3 bijeenkomsten krijg je achtergrondinformatie, didactische handreikingen en vooral veel praktijkvoorbeelden om het rekenen in groep 1 en 2 te optimaliseren. Bij het samenstellen van een beredeneerd aanbod zijn de SLO doelen leidend. Daarvoor heb je zicht nodig op (de opbouw) van de leerlijnen, cruciale leermomenten op weg naar de doelen en vooral inzicht in hoe jonge kinderen leren rekenen. Vervolgens kijk je welke activiteiten en spelimpulsen passen om te zorgen dat de kinderen op verschillende manieren met rekeninhouden en doelen in aanraking komen. Zo krijgen ze de gelegenheid om te oefenen en toe te passen en zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Na het volgen van de cursus heb je inspiratie en tools in handen om samen met de kinderen te bouwen aan een stevige rekenbasis!

In de cursus maken we gebruik van de opbouw en praktijkvoorbeelden uit Rekenplein*. Ook voor leerkrachten die (nog) niet werken met Rekenplein zijn zowel de achtergrondinformatie, didactische handreikingen en praktijkvoorbeelden direct inzetbaar in de eigen praktijk.

De volgende opbouw en inhoud kun je verwachten in de cursus:

Bijeenkomst 1

 • het domein tellen en getalbegrip
 • de vertaalcirkel met kleuters
 • stimuleren van de denkontwikkeling
 • voorspellers voor een goede rekenbasis
 • een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3
 • praktijkvoorbeelden

Bijeenkomst 2

 • de domeinen meten en meetkunde
 • de leerlijn bouwen en vouwen
 • handelen, ervaren, ontdekken
 • stimuleren van rekentaal
 • praktijkvoorbeelden

Bijeenkomst 3

 • rekenen verbinden met het spel van de kinderen
 • activiteiten betekenisvol maken binnen een thema
 • regelspel: gezelschapsspellen en drempelspellen
 • observeren, anticiperen, interventies door de leerkracht
 • organiseren en plannen van een beredeneerd aanbod
 • praktijkvoorbeelden

  Voor wie:
  De cursus is bedoeld voor leerkrachten groep 1-2 (3),  IB-ers onderbouw en rekencoördinatoren.

  Studiebelastingsuren:
  45 uur

  Een goede rekenstart begint in groep 1 en 2. Hiervoor is het nodig dat kinderen in de kleuterperiode een motiverend aanbod krijgen, waarbij ze veel kunnen handelen, rekentaal leren gebruiken en samen de wereld van rekenen en (kleuter)wiskunde leren ontdekken. Voor jonge kinderen is spel de motor om te leren. Dat betekent dat rekenen niet zozeer in ‘lesjes’ plaatsvindt maar vooral tijdens interactieve activiteiten, de speelwerktijd, in hoeken, buiten enz. Door het inrichten van een krachtige speelleeromgeving, met een leerkracht die met rekenogen kan kijken naar het spel en de ontwikkeling van de kinderen, bouw je aan een goede rekenbasis.

  B –> Beredeneerd en Betekenisvol
  A –> Actieve betrokkenheid van en Aandacht voor Alle kinderen
  S –> Spelenderwijs en via Spel
  I –>  Interactie tussen leerlingen, met de leerkracht en met materialen
  S –> Stevig fundament

  * Rekenplein (Malmberg) heeft een ideale combinatie van rekenen, spel en spelen in groep 1-2. Rekenplein kent in de Rekenkaternen een gevarieerd aanbod voor in de (sub)groep waarin in een doorgaande lijn aan de doelen van de domeinen Tellen en getalbegrip  en Meten wordt gewerkt. Rekenplein heeft 5 Spelkaternen (Bouwen, Atelier, Ontdekken, Buiten en 5-minutenspelletjes) waarin het domein Meetkunde volledig is opgenomen en daarnaast is er volop aandacht voor de domeinen Tellen en Getalbegrip en Meten. De activiteiten in de Spelkaternen sluiten aan bij het spel van de kinderen, de activiteiten bieden de mogelijkheid om kinderen veel te laten ervaren, te handelen en al spelend de wereld van rekenen en wiskunde te verkennen.

  Bekijk al mijn workshops, cursussen en opleidingen

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Deel dit

  Deel dit in je netwerk!