In opdracht van Wizz Scholing verzorg ik de cursus “Spelen met letters en klanken”. Deze cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten.

Als leerkracht heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van het spontane schrijven, je bent model door hardop te lezen en gelijktijdig te schrijven, je lokt verhalen van kinderen uit en je observeert de ontwikkeling. Je draagt zorg voor een krachtige omgeving met een divers assortiment aan boeken en andere talige voorbeelden zoals posters, briefjes en korte teksten. Kinderen komen zo vanuit hun spel, hun eigen verhalen en natuurlijke situaties in aanraking met letters en klanken.

Kijk op de website van Wizz Scholing en meld je aan

Voor wie:
De cursus is bestemd voor leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3, onderbouwcoördinatoren,
taalcoördinatoren en Intern Begeleiders.

In de cursus van 2 bijeenkomsten:

 • leer je over de achtergronden en meerwaarde van het maken van eigen schrijfproducten voor de leesontwikkeling van de kinderen
 • krijg je inzicht in de verbindingen tussen spel, schrijven en lezen
 • krijg je handreikingen voor het realiseren van een uitdagend schrijfaanbod passend bij de werkwijze die je hebt in de eigen praktijk (vanuit een thema en/of naast een methode)
 • krijg je handreikingen voor de wijze waarop je als leerkracht het invented spellen kunt stimuleren en begeleiden

Het accent in de cursus ligt op de praktische uitwerking van invented spellen in je eigen praktijk. Na de eerste bijeenkomst wordt er een praktijkopdracht gegeven, die meegenomen wordt in de tweede bijeenkomst.

De cursus heeft een studiebelasting van 15 uur. (5 uur voor de bijeenkomsten en 10 uur voor de praktijkopdracht).

  Invented spellen met kleuters en groep 3

  Jonge kinderen die experimenteren met letters en klanken en voldoende ervaring opdoen met spellen en schrijven blijken in groep 3 betere leesvaardigheden ontwikkeld te hebben.
  Zoals kinderen leren spreken door eerst te brabbelen, leren ze schrijven en spellen door eerst te krabbelen op papier. Het spontane schrijven van kinderen, het zogenaamde invented spellen, doen kinderen naar eigen inzicht en ontstaat vaak in hun spel in situaties die voor kinderen functioneel zijn. In hun ontwikkeling zie je dat de krabbels over zullen gaan naar nageschreven tekens, naar geïsoleerde letters, naar combinaties van letters en verder naar fonetisch schrijven. Het schrijven is nog niet correct en dat is ook nog niet nodig omdat het schrijven nog volop in ontwikkeling is.

  Kijk op de website van Wizz Scholing en meld je aan

  Kinderen komen al jong in aanraking met geschreven taal. Voordat ze zelf gaan lezen en schrijven herkennen ze al enige letters en pictogrammen. Hun belangstelling voor letters en woorden zal steeds meer toenemen. Gelegenheid geven en het stimuleren van het experimenteren met schrijven levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Denk hierbij aan de bevordering van de mondelinge taalvaardigheid, fonologisch bewustzijn en cognitieve vaardigheden. Door kinderen de gelegenheid te geven om te experimenteren met schrijven in betekenisvolle situaties, komen ze steeds meer te weten over letters en klanken en in later stadium over de regels van spelling. Dit is belangrijk in de ontwikkeling van hun leesvaardigheid.

  Invented spellen zou geïntegreerd moeten zijn in het dagelijkse onderwijs aanbod in de groepen 1 t/m 3. Dit kan op verschillende manieren. Het kan aangeboden  worden in hoeken, zoals het tekenen van een plattegrond in de bouwhoek, het maken van een menukaart in het restaurant of het schrijven van je eigen verhaal bijvoorbeeld aan de spelverteltafel. 

  Data omgeving Sittard (steeds van 15:30-18:00):

  • 24 oktober
  • 21 november

  Kijk voor andere regio’s en data op de website van Wizz Scholing

  Bekijk al mijn workshops, cursussen en opleidingen

  Kijk op de website van Wizz Scholing en meld je aan

  Pin It on Pinterest

  Share This

  Deel dit

  Deel dit in je netwerk!