In opdracht van Wizz Scholing verzorg ik de cursus “Spel stimuleren en begleiden bij jonge kinderen”. Deze cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten.

In de cursus staan we stil bij het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen, de verschillende spelfasen, hoe je het spel kunt observeren en van daaruit het spel kunt stimuleren en begeleiden. De cursus is praktisch opgezet en geeft je de mogelijkheid om er direct mee aan de slag te gaan in je eigen onderwijspraktijk. Na het volgen van de cursus heb je inzicht en tools om het spel van de kinderen verder te verdiepen en daarmee kun je een verbeterslag maken in het onderwijs aan jonge kinderen en onderbouwen dat Spelen meer is dan spelen!

Kijk op de website van Wizz Scholing en meld je aan

Voor wie:
Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3, bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders voor de onderbouw.

Bij de ontwikkeling van het spel is rol van de leerkracht essentieel. Onderzoeken tonen aan dat het ‘alleen maar laten spelen’ niet voldoende is, maar dat de leerkracht het verschil maakt. Door het spel te stimuleren en te begeleiden zal de spelkwaliteit verhogen en kinderen verschillen (leer)ervaringen opdoen. Dit vraagt van de leerkracht in de groepen 1 t/m 3:

 • kennis van de ontwikkeling van het spel van drie- tot zeven jarigen;
 • het kunnen inrichten van een inspirerende en krachtige speelleeromgeving, waarin hoeken een plaats hebben;
 • het kunnen ontwikkelen van betekenisvolle spelinhouden, waardoor kinderen geïnspireerd en betrokken raken;
 • vaardigheid in en tijd voor het observeren van spel;
 • begeleidingsvaardigheden bij het spel.

De volgende opbouw en inhoud kun je verwachten in de cursus:

Bijeenkomst 1:

 • De definitie van spel
 • De kenmerken van spel
 • De ontwikkeling van spel
 • De inrichting van de speelleeromgeving

Bijeenkomst 2:

 • De rol van de leerkracht
 • Het observeren van het spel
 • De begeleiding van het spel (spelbegeleidingstechnieken 1)
 • De hoeken in de klas
 • Betekenisvolle contexten

Bijeenkomst 3:

 • De begeleiding van het spel (spelbegeleidingstechnieken 2)
 • Aandacht voor constructiespel
 • Planmatig werken aan observeren en stimuleren
 • Spelontwikkeling in de eigen praktijk

Voor wie:
Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3, bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders voor de onderbouw.

 • het eigen onderwijs optimaliseren
 • collega’s enthousiasmeren en ondersteunen
 • helpen bij het ontwikkelen van beleid t.a.v. het onderwijs aan jonge kinderen 
 • collega’s begeleiden en maken van beleid (voor Intern Begeleiders en Coördinatoren Onderbouw)

Kijk op de website van Wizz Scholing en meld je aan

Jonge kinderen spelen graag, het is leidend in hun handelen. Via spel krijgen jonge kinderen steeds meer grip op de wereld om hen heen, zowel letterlijk als figuurlijk. Kenmerkend in het spel is dat het plezier geeft en dat de informatie uit de directe leefwereld terugkomt in het handelen en de taal van de kinderen. Spel is daarmee voor de ontwikkeling van de kinderen en voor het onderwijs aan jonge kinderen een belangrijke activiteit. Het is geen vrijblijvende activiteit, maar een betekenisvolle context waar volop geleerd wordt.

In het rollenspel en in constructiespel zijn verschillende spelfasen te onderscheiden. In grote lijnen verloopt de ontwikkeling van manipulerend spel naar realistisch rollenspel. Bij het manipulerende spel staat het concreet handelen met objecten centraal, naar mate de spelontwikkeling vordert zullen kinderen meer een rol aannemen en volwassenen gaan imiteren. Je hoort kinderen dan bijvoorbeeld zeggen: “En toen was ik de kapper en toen ging jij …”.  In de laatste spelfase willen kinderen dat hun rollenspel een zo realistisch mogelijke weergave van de werkelijkheid is. Deze fase zie je ook in groep 3, het is dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor spel in groep 3.

Data omgeving Sittard (steeds van 15:30-18:00):

 • 26 september
 • 31 oktober
 • 12 december

Kijk voor andere regio’s en data op de website van Wizz Scholing

Bekijk al mijn workshops, cursussen en opleidingen

Kijk op de website van Wizz Scholing en meld je aan

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!