Leer een beredeneerd aanbod creeren met spel als belangrijkste uitgangspunt.

Deze opleiding wordt aangeboden door SBO (Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid).

Spelend leren en lerend spelen zijn termen die we (gelukkig) steeds vaker horen. Maar wat houdt spelend leren nou écht in? En wat is de definitie van spel? Tijdens de opleiding Specialist Spel en Spelen in de Onderbouw leer je niet alleen alle ins en outs over spel, de spelontwikkeling en spelinterventies, maar leer je ook hoe je jouw collega’s kunt enthousiasmeren om meer uit spel te halen.

Wat leer jij in 4 dagen?

 • Een rijke speelleeromgeving inrichten
 • De spelontwikkeling van het jonge kind volgen en stimuleren
 • Spel als belangrijkste instructievorm inzetten
 • Een beredeneerd aanbod vormgeven met spel als belangrijkste element
 • Spel inzetten om kinderen met speciale behoeften te begeleiden

Veel ruimte voor jouw eigen praktijk

In de opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar af en is er veel ruimte voor interactie. We maken gebruik van onderzoeken, praktijkervaringen en nemen verschillende onderwijsinvloeden onder de loep. We kijken kritisch naar de leeromgeving en het huidige aanbod van methoden en methodieken. Hoe spelgericht zijn deze? We leggen altijd een koppeling naar jouw directe praktijk, zodat je na iedere bijeenkomst weer geïnspireerd naar huis gaat. In je praktijk ga je actief aan de slag met je opdracht op groepsniveau en teamniveau. Want ook het inspireren van het team hoort bij een spelspecialist!

Lees verder onder de afbeelding of vraag direct de brochure aan door op de afbeelding te klikken.

Bij deze opleiding ontvang je het boek: De kracht van het spel

Bij deelname aan de opleiding ontvang jij ‘De kracht van het spel’. Onderwerpen zoals relatie en gedrag, zelfsturing, taal en rekenen komen uitgebreid aan bod.

Module 1

Spel is de basis

Spel is de basis voor onderwijs aan het jonge kind. In deze eerste bijeenkomst kijken we naar de plek van spel binnen het (kleuter)onderwijs door de jaren heen. We duiken in de verschillende spelfasen en starten met het formuleren van een visie op spel. Ook definiëren we de omschrijving van de spelspecialist op school. Welke rol kun je vervullen als spelspecialist en hoe kun jij je collega’s inspireren?

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De plek van spel binnen het kleuteronderwijs door de jaren heen
 • Het belang van spel
 • Verschillende spelvormen en spelsoorten
 • Observeren: de spelontwikkeling en het herkennen van verschillende spelfasen
 • De rol van de spelspecialist
 • Het creëren van een visie op spel en spelen

Module 2 

Spelen in een uitdagende speelleeromgeving

In deze bijeenkomst kijken we naar de uitdagende en beredeneerde speelleeromgeving. Hoe richt je de ruimte in zodat er op verschillende niveaus kan worden gespeeld, ontdekt en geëxperimenteerd? Wanneer we onze aanbodsdoelen zoveel mogelijk verwerken in de omgeving, kun je de leeromgeving daadwerkelijk de derde pedagoog noemen. Hierin nemen we natuurlijk ook de buitenruimte mee. Want hoe richt je de buitenruimte in, zodat de verschillende ontwikkelingsgebieden worden geprikkeld? Aan de hand van inspirerende voorbeelden en verschillende manieren om de groep in te richten werken we weer verder aan de visie op spel en de inrichting op jouw school.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe richt je de speel-leeromgeving in vanuit een sterke visie die past bij het onderwijs op jouw school?
 • Welke basiselementen heb je nodig voor een goede inrichting?
 • Hoe maak je van je leeromgeving een uitdagende beredeneerde omgeving?
 • Hoe koppel je de verschillende ontwikkelingsgebieden aan je rijke leeromgeving?
 • Welke uitnodigende materialen zet je in om het spel te verrijken?
 • Betekenisvol buiten spelen
 • Het inzetten van sensopathisch spel en het spelen met ‘loose parts’

Module 3 

Spel als doel en spel als middel

Nadat we in de vorige bijeenkomst hebben gekeken hoe de rijke omgeving centraal komt te staan in je beredeneerde spelaanbod kijken we vandaag naar de rol van de leerkracht in deze omgeving. Verschillende spelinterventies worden behandeld en we bekijken hoe je doelgericht kunt meespelen met respect voor het spel van de kinderen. In deze bijeenkomst kijken we ook naar verschillende instructiemodellen binnen het onderwijs en of deze altijd vervangen kunnen worden door spel.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is jouw rol als observator, bemiddelaar, speelmaatje en toneelmeester?
 • De rollen van de leerkracht: welke spelinterventies zet je wanneer in
 • Hoe stimuleer je de taalontwikkeling en rekenontwikkeling in spel?
 • Spelend leren, thematisch werken en thematiseren: de verschillen en overeenkomsten
 • Spelend leren in groep 3

Module 4

Spelstimulatie 

In de laatste bijeenkomst staat spel als remediëring centraal en kijken we aan de hand van casuïstiek naar de begeleiding van kinderen waarbij spelen niet vanzelf gaat. Ook zoomen we in op spel als middel om kinderen te stimuleren bij een stagnerende ontwikkeling. We presenteren onze plannen voor de rol van de spelspecialist en de visieontwikkeling op school aan elkaar.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe stimuleer je kleuters bij stagnerend spel?
 • Hoe begeleid je kleuters die niet zelfstandig tot spel komen?
 • Hoe zet je spel in bij hoogbegaafde kleuters?
 • Het remediëren van kleuterspel – executieve functies
 • Spel gericht inzetten bij taalachterstand
 • Presentaties opbrengsten van de speelexpert in de onderbouw

Stapbudget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met de adviseur van SBO voor de mogelijkheden:
Nicole Vonk
040 – 297 27 40
nicole.vonk@sbo.nl

Klik hieronder op de afbeelding en vraag de brochure aan met nog meer informatie over deze geweldige opleiding.

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!