Tijdens het 5e jaarcongres ‘Leve het jonge kind’ op 8 november in Utrecht zal de tweede editie van het Basisschoolmagazine worden gepresenteerd.

Het Basisschoolmagazine bundelt artikelen geschreven door professionals die vanuit hun vakgebied en kennis van het onderwijs en het kind leerkrachten handvatten aanreiken. Handvatten die het gemakkelijker maken achter het gedrag van kinderen te kijken, alle kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben, talent te stimuleren binnen de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden en kinderen de ruimte te geven zichzelf te ontdekken.

Onderwerpen in deze tweede editie zijn onder andere:

  • traumasensitief lesgeven

  • regie versterken in de klas

  • een andere kijk op onderpresteren

  • (te) heftig reagerende leerlingen

  • daarnaast veel suggesties en tips voor boeken en congressen

 

Al 4000 aanvragen

De teller staat inmiddels op ruim 4000 aanvragen!

Het magazine zal in november 2016 gratis per post aan alle aanvragers worden verstuurd. (op=op)

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!