Een warme overgang van speels naar schools leren
Op donderdag 18 juni ben ik dagvoorzitter en spreker tijdens het congres ‘overgang van groep 2 naar groep 3’ in Utrecht. Dit congres wordt georganiseerd door Medilex Onderwijs. 
Kleuters te vroeg of te laat naar groep drie laten gaan kan stagnatie of andere problemen in de ontwikkeling veroorzaken. Wat zijn voorwaarden voor een kind om rijp te zijn voor groep 3? En hoe laat je de opbrengsten van de kleutergroep aansluiten bij de overgang naar groep 3?
Waarborg een doorgaande ontwikkeling van groep twee naar groep drie!
Tijdens deze studiedag komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe maak je met kennis over het kleuterbrein een gericht aanbod bij groep twee verlenging?
 • Opbrengstgericht werken met kleuters: ga je uit van het individu of van de groep?
 • Hoe gebruik je de voorschotbenadering als interventie- en observatiemiddel?

Zorg voor een warme overgang van speels naar schools leren bij jou op school. 

Uitgebreid programma:

Dagvoorzitter Mike Nijskens, onderwijsadviseur Topwijs 

 • Hoe realiseer je een doorgaande ontwikkeling bij de overgang van groep 2 naar groep 3? 

Opbrengstgericht werken met kleuters met meer dan de Cito-toets
Wijnand Gijzen, onderwijsadviseur   

 • Opbrengstgericht werken met kleuters – ga je uit van het individu of van de groep?
 • Hoe stel je gewenste opbrengsten voor kleutergroepen vast?
 • Hoe laat je opbrengsten van kleutergroepen aansluiten bij de overgang naar groep 3?
 • Hoe interpreteer je observatiegegevens en Cito-gegevens?

Leren lezen en schrijven
Esther Hendriks-van Dijk, orthopedagoog Expertisecentrum Leren & Gedrag Leerlingenzorg

 • Welk niveau van beginnende geletterdheid is essentieel om te starten in groep 3?
 • Hoe werk je concreet met de tussendoelen beginnende geletterdheid in de klas?
 • Hoe waarborg je met alle niveauverschillen een doorgaande leerlijn van lezen en schrijven?

Sociaal-emotioneel
Hanneke Poot-van der Windt, kinderfysiotherapeut, psychomotorisch remedial teacher en docent Sirene

 • Wat zijn voorwaarden voor een kind om rijp te zijn voor groep 3?
 • Welke rol hebben spelen en de sensomotorische ontwikkeling op rijping?
 • Sociaal-emotionele en cognitieve rijpheid – wat weegt zwaarder?


Voorschotbenadering

Terry van de Beek, onderwijsadviseur, trainer, dyslexiespecialist​, uitgever Dyslexie-Express en intern begeleider groep 1 t/m 4 OBS de Huet

 • Wat is de voorschotbenadering? En welke kleuters komen hiervoor in aanmerking?
 • Hoe gebruik je de voorschotbenadering als interventie- en observatiemiddel? 
 • Praktische tips voor een warme overdracht van groep 2 naar groep 3

Een nieuwe benadering van ‘schoolrijpheid’; breinleren bij kleuters
Betsy van de Grift, auteur van onder meer ‘Peuteren en kleuteren; Breinleren van het jonge kind’

 • Wat zijn voor- en nadelen van groep 2 verlenging vanuit de breintheorie over het jonge kind?
 • Met kennis over het kleuterbrein een gericht aanbod maken bij groep 2 verlenging
 • Hoe ga je om met ouders en onderbouwt u keuzes voor langer kleuteren met breinkennis?
Afbeelding: Freepik

Source: New feed

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!