18 December werd de “Regeldrukagenda” ondertekend. De regeldrukagenda hoor ik je denken? Ja, een agenda die werd ondertekend door het ministerie van OCW, werkgevers en vakbonden. Een agenda om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Reden tot juichen? Wellicht wel. 

Wat is wel en niet verplicht?

Bovenstaand schema is opgenomen in de “Regeldrukagenda” en hierin is bijvoorbeeld te zien dat de toetsen voor kleuters niet verplicht zijn. Hier schreef ik vorige week al een blog over. Maar zoals je kunt zien, zijn ook het opstellen van groepsplannen en handelingsplannen niet verplicht. Verder staat in de agenda onder andere beschreven dat de onderwijsinspectie actiever zal communiceren over wat nou wel en niet verplicht gesteld is. Het blijkt namelijk dat scholen veel meer registreren dan nodig is.

Groepsplan / Handelingsplan / Weekplanning / Dagplanning / Themaplanning / Leerlingvolgsysteem / Observatiesysteem

De Regeldrukagenda past mooi bij de uitspraak die staatssecretaris Dekker onlangs deed: Doe waarvan je zeker weet: Dit helpt mijn leerlingen vooruit. Doe de rest niet! Maar deze agenda past vooral ook bij wat ik in het werkveld hoor. Leerkrachten voelen zich soms meer een administratief medewerker dan een leerkracht. En nu ik zelf weer parttime voor de klas sta ervaar ik dat ook soms.

Leerkrachten willen na schooltijd meer tijd besteden aan het inrichten van de groep, het voorbereiden van interessante, leuke lessen en activiteiten en niet het bijhouden van allerlei plannen en systemen (en het eindeloos praten over hoe die plannen uit moeten zien en waar ze allemaal aan zouden moeten voldoen).

Alle plannen het raam uit?
Vind ik nou dat alle plannen samen met de toetsen voor kleuters het raam uit moeten? Nee (die toetsen wel natuurlijk). Maar als ik leerkrachten hoor zeggen dat ze het groepsplan eigenlijk maken voor de directie of inspectie, of omdat het zo opgedragen is door de adviseur van de begeleidingsdienst moet iets veranderen. Onder een minimaal plan als didactisch hulpmiddel versta ik in ieder geval geen boekwerken van allerlei plannen, waar vaak dubbele informatie instaat. Een plan moet er in eerste instantie zijn voor de groep, de kinderen. Het plan moet jou als leerkracht helpen om het onderwijs voor kinderen vorm te geven. Als het plan jou en de kinderen niet ondersteunt, werkt het duidelijk niet, dan werkt het averechts. Bespreek de knelpunten (en de Regeldrukagenda) met elkaar (leerkrachten, directie, gemeenten) en kijk SAMEN naar een werkbare en vooral inspirerende manier om inzichtelijk te maken hoe je je onderwijs inricht en wat je daarmee wilt bereiken. Dan hoop ik dat deze Regeldrukagenda reden tot juichen wordt.

Download hier de volledige Regeldrukagenda

Heb jij een regeldrukagenda nodig of valt dat wel mee? Ik ben benieuwd. Laat je reactie hieronder of op mijn Facebookpagina achter.

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!