Pedagoge en ontwikkelingspsychologe Elly Singer maakt zich grote zorgen over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in de toekomst. Wat in twintig jaar met veel moeite is opgebouwd, 
is in de afgelopen jaren weer afgebroken, constateert Singer. Niet de zorg en opvoeding van de kinderen staat centraal maar de branche als arbeidsmarktinstrument, vindt zij.
Singer wil aan beleidsmakers duidelijk maken dat ze niet lichtzinnig moeten denken over het opvoeden van jonge kinderen. “Opvoeden is niet alleen verzorging en leuk spelen met kinderen. Ze maken een belangrijke overgang van verzorgd worden naar zelfredzaamheid”. Juist in de eerste jaren wordt de basis gelegd voor de persoonlijkheid van een kind.

Singer vindt hen dan ook geen goede zaak dat op deze taak van de kinderopvang steeds meer wordt bezuinigd. “Van de stafpedagogen waarmee ik de afgelopen jaren heb gewerkt, is meer dan de helft haar baan kwijt. Kennis en ervaring worden overboord gegooid”. Deze trend zal de pedagogische kwaliteit op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen grote schade toebrengen, waarschuwt Singer.

Singer snapt dat kinderopvangorganisaties in deze tijd geconfronteerd worden met financiële knelpunten door een verminderde vraag.  Maar beleidsmakers moeten zich goed beseffen wat hun bezuinigingen op de opvang aanrichten. “Sinds de halvering van de overheidsbijdrage aan kinderopvang lijken we weer terug bij af. Wat met grote inspanning is bereikt aan pedagogische kwaliteit wordt in snel tempo weer teniet gedaan”. Pedagogische innovaties komen niet van de grond zonder professionals die daartoe zijn opgeleid. In de praktijk worden de kinderen hiervan de dupe. Door gebrek aan middelen is er geen ruimte voor de rust en emotionele veiligheid die jonge kinderen zo nodig hebben, aldus Singer.

Source: nieuws

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!