Risicoleerlingen die les krijgen van sterke leerkrachten boeken meer leerwinst dan andere leerlingen die les krijgen van hen. Dat blijkt uit een studie van het Belgische Steunpunt SSL. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat de beste leerkrachten les geven in scholen met veel risicoleerlingen.
In de studie werd het effect van klaspraktijken, die bekend staan als elementen van effectief onderwijs, onderzocht op de prestaties en op de leerwinst voor wiskunde van leerlingen in het vijfde leerjaar van de lagere school. Er werd gebruik gemaakt van de gegevens van het SiBO-onderzoeksproject bij 296 klassen en 4.987 leerlingen.

De resultaten van leerlingen met een lage socio-economische gezinssituatie en/of leerlingen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken werden hierbij vergeleken met de andere. Uit het onderzoek bleek dat klassen waarin er sterker wordt ingezet op actief leren, metacognitieve training en een coöperatieve leeromgeving de prestatiekloof verkleinden tussen leerlingen uit Nederlandstalige en uit anderstalige gezinnen.

Extra hulp
“Goed onderwijs maakt voor risicoleerlingen derhalve nog een groter verschil dan voor de overige leerlingen. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat kinderen met een gunstiger achtergrond ook leermogelijkheden buiten de klas hebben. Bijvoorbeeld, wanneer zij les krijgen van een minder effectieve leerkracht, kunnen zij terugvallen op het sociale netwerk van hun gezin voor extra uitleg of hulp”, aldus de onderzoekers. 

Bijscholing en coaching
Om de beste leerkrachten in klassen te krijgen met een hoog percentage risicoleerlingen pleiten ze voor extra bijscholingen en begeleiding voor deze leerkrachten en om de werksituatie in deze scholen extra aantrekkelijk te maken, zowel financieel als op vlak van werkbelasting.
Bron: de Morgen

Lees ook: 
‘Ervaren leerkracht echt beter’

Source: nieuws

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!