Leraren en scholen hebben veel initiatieven genomen om het vak leraar te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken. Zo werken leraren van 160 scholen in het voortgezet onderwijs inmiddels samen met een universitaire lerarenopleiding om lessen te verbeteren en startende leraren worden beter begeleid.
Een jaar geleden presenteerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker de Lerarenagenda 2013-2020. De agenda kwam samen met leraren tot stand. Belangrijke thema’s in de agenda zijn onder andere groei en ontwikkeling van leraren, betere begeleiding van beginnende leraren en de verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen. Een jaar na het begin van de Lerarenagenda  blijkt dat veel scholen en leraren initiatieven hiervoor hebben genomen.Bijna 200 scholen doen inmiddels mee aan het programma leerKRACHT waarbij wordt ingezet op de ‘lerende organisatie’ via gezamenlijke lesvoorbereiding, observaties in de klas en het bespreken van de ontwikkeling van leraren.  Bij de start in 2014 waren dat nog 86 scholen.

‘Goede leraren hebben niet alleen aandacht voor de verschillende leerlingen in de klas, maar zijn ook goede teamspelers. Een goede school maak je met z’n allen. Daarom is het goed dat veel scholen en leraren zich als lerende organisaties opstellen,’ zegt staatssecretaris Dekker.

Professionele ontwikkeling van leraren
De Lerarenagenda heeft oog voor de ontwikkeling dat steeds minder mensen kiezen voor een baan voor het leven. Brede ontwikkeling en inzetbaarheid zijn belangrijk. In de onlangs afgesloten cao’s voor het basisonderwijs en het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is afgesproken dat er meer tijd, geld en ruimte komt voor leraren om zich te ontwikkelen.

Meer masters en academici voor de klas
In de lerarenagenda is ook afgesproken dat het opleidingsniveau van leraren per sector omhoog moet. Dit kan onder meer via de lerarenbeurs, waarmee leraren onder andere een masteropleiding op hbo- of wo-niveau kunnen volgen. In 2015 kunnen 15.000 leraren daar gebruik van maken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!