Een aantal populaire trainingen op dit moment:

 • “Kijken, schrijven en dan?” – Over hoe je echt het meest uit je observatiemethode haalt (beredeneerd aanbod, groepsinrichting, begeleiding)
 • “Verban de kleurplaat” – Over hoe je creativiteit wel bevordert (en hoe niet)
 • “Jongens aan boord” – Over jongens in de groep
 • “Uit de kring” – Over hoe je meer in kleine groepen werkt en minder in de grote kring
 • “In de hoek!” – Over hoe je een groepsplan opstelt met spel als middel
 • “De draad kwijt” – Over hoe je een gemeenschappelijke visie en werkwijze creëert

Kleuterkennis: Een stevige basis

Deze cursus vindt regelmatig op open inschrijving plaats, maar is ook zeer geschikt voor interne professionalisering binnen een schoolbestuur.

Kosten: 450 euro per persoon

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die voor het eerst (of weer na lange tijd) kleuters krijgen of nog weinig ervaring hebben opgedaan in een kleutergroep. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Uitdagende speelleeromgeving
 • Spel en spelbegeleiding
 • Ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling jonge kind
 • Verschillende visies op kleuteronderwijs
 • Observeren en registreren
 • Doelen koppelen aan spel
 • Kringactiviteiten en differentiatie
 • Zelfstandigheid en eigenaarschap van kleuters
 • De ideale dagplanning

Lees meer…

Implementatiecursus Digikeuzebord

Gaan jullie werken met het Digikeuzebord of willen jullie een vraaggestuurde training?

Ik ben officieel partner van het Digikeuzebord en verzorg implementatietrainingen.

Kosten: 425 euro voor het team

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die voor het eerst of sinds kort met het Digikeuzebord werken. Eerst worden de vragen m.b.t. het Digikeuzebord geinventariseerd en vervolgens bied ik een bijeenkomst van 2 uur op maat aan. Mogelijke onderwerpen

 • Werken met het Leerling Volgsysteem van het Digikeuzebord 
 • Haal meer uit het Digikeuzebord
 • Starten met groepsdoorbroken werken
 • Het digikeuzebord en werken in een unit
 • Het digikeuzebord in groep 3
 • Beredeneerd aanbod met behulp van het Digikeuzebord.

Kijk voor meer informatie op www.digikeuzebord.nl 

 

Meld je aan of ontvang meer informatie

1 + 11 =

Kleuterkennis en Kleuterkundig op maat

Een cursus voor startende leerkrachten en een cursus voor meer ervaren leerkrachten.

Vanaf schooljaar ’22/’23 bied ik de populaire cursus “Kleuterkennis” op maat aan. Daarnaast kunnen scholen en schoolbesturen starten met het traject “Kleuterkundig” op maat. De trajecten “Kleuterkennis: De basis” en “Kleuterkundig: De verdieping” passen prima binnen een bovenschoolse academie of bovenschoolse aanbesteding. Startende kleuterleerkrachten worden in Kleuterkennis ondergedompeld in de wereld van het jonge kind. Meer ervaren kleuterleerkrachten zoeken juiste de verdieping op in het werken met kleuters en leren hoe ze hun collega’s kunnen inspireren en coachen. Beide trajecten worden op maat aangeboden. Dit betekent dat we samen een aantal onderwerpen kiezen die aan bod zullen komen in de cursus.

Tijdens deze opleiding krijg je verdieping op de volgende gebieden:

 • De rol van jonge kind specialist in de school (Kleuterkundig)
 • Onderwijs aan het jonge kind
 • Volgen van de ontwikkeling
 • Spel
 • Hoeken en materialen
 • Reken- en taalonderwijs
 • Ritme en klassenorganisatie
 • Motorische ontwikkeling
 • Thematiseren
 • Visie-ontwikkeling
 • enz….

Cursus: Specialist Jonge Kind

Word in 10 dagen opgeleid tot deskundige en coach in het kleuteronderwijs!

Tijdens deze 10-daagse opleiding staan kennis, visieontwikkeling en coaching centraal. Je wordt opgeleid tot deskundige op het gebied van kleuteronderwijs en gaat daarnaast aan de slag met het ontwikkelen van visie over het onderwijs aan jonge kinderen en jouw vaardigheden als coach. 

Tijdens deze opleiding krijg je verdieping op de volgende gebieden: 

 • De rol van jonge kind specialist in de school
 • Onderwijs aan het jonge kind
 • Volgen van de ontwikkeling
 • Spel
 • Hoeken en materialen
 • Reken- en taalonderwijs
 • Ritme en klassenorganisatie
 • Motorische ontwikkeling

Lees meer…

Meld je aan of ontvang meer informatie

5 + 5 =

Workshop: Volgsystemen Keuzestress?

Toe aan een nieuw leerlingvolgsysteem voor kleuters? Tijdens deze workshop maken jullie kennis met verschillende observatiesystemen. 

Kosten op aanvraag.

Eerst vindt er een verkennend gesprek plaats met de Intern Begeleider over onderbouw coördinator. In dit verkennend gesprek kiezen we 3 volgsystemen uit die zullen worden vergeleken.

Daarna vindt de workshop plaats waarin ik de 3 volgsystemen presenteer en we samen onderzoeken welk volgsysteem goed zou kunnen passen bij de visie op het jonge kind en het kleuteronderwijs van de school. 2 Weken na de workshop is er weer een gesprek met de kartrekker en dan wordt een proeflicentie van een volgsysteem aangevraagd.

De meest vergeleken volgsystemen in de workshop:

 • MijnKleutergroep
 • Inzichtelijk
 • Digikeuzebord
 • Kleuter in Beeld
 • Leerlijnen Parnassys
 • Kijk!

Lees verder…

 

Meld je aan of ontvang meer informatie

15 + 8 =

Overige trainingen en workshops

 • Coachen met videobeelden (voor coaches, Intern Begeleiders en managers)
 • Ontwikkelingsgericht werken met kinderen
 • Opbrengstgericht werken op een kleutervriendelijke manier
 • Taalstimulering bij jonge kinderen
 • Implementeren Pedagogische Cirkel
 • Ontluikende- en beginnende geletterdheid
 • Ontluikende- en beginnende gecijferdheid
 • Interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk
 • Klassenmanagement en groepsmanagement
 • Interactief voorlezen
 • Spel / buitenspel
 • Betekenisvolle en uitdagende leeromgeving
 • Beredeneerd aanbod op een geïntegreerde manier aanbieden
 • Implementatie en borging observatiemethode Kijk!
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Jongens in de groep
 • Coöperatief leren

Volg mij!

Bekijk alle posters

Bekijk alle artikelen

Bekijk alle activiteiten

Pin It on Pinterest

Share This