Een aantal populaire trainingen op dit moment:

 • “Kijken, schrijven en dan?” – Over hoe je echt het meest uit je observatiemethode haalt (beredeneerd aanbod, groepsinrichting, begeleiding)
 • “Verban de kleurplaat” – Over hoe je creativiteit wel bevordert (en hoe niet)
 • “Jongens aan boord” – Over jongens in de groep
 • “Uit de kring” – Over hoe je meer in kleine groepen werkt en minder in de grote kring
 • “In de hoek!” – Over hoe je een groepsplan opstelt met spel als middel
 • “De draad kwijt” – Over hoe je een gemeenschappelijke visie en werkwijze creëert

Overige trainingen en workshops

 • Coachen met videobeelden (voor coaches, Intern Begeleiders en managers)
 • Ontwikkelingsgericht werken met kinderen
 • Opbrengstgericht werken op een kleutervriendelijke manier
 • Taalstimulering bij jonge kinderen
 • Implementeren Pedagogische Cirkel
 • Ontluikende- en beginnende geletterdheid
 • Ontluikende- en beginnende gecijferdheid
 • Interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk
 • Klassenmanagement en groepsmanagement
 • Interactief voorlezen
 • Spel / buitenspel
 • Betekenisvolle en uitdagende leeromgeving
 • Beredeneerd aanbod op een geïntegreerde manier aanbieden
 • Implementatie en borging observatiemethode Kijk!
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Jongens in de groep
 • Coöperatief leren

Volg mij!

Bekijk alle posters

Bekijk alle artikelen

Bekijk alle activiteiten

Pin It on Pinterest