Een aantal populaire trainingen op dit moment:

 • “Kijken, schrijven en dan?” – Over hoe je echt het meest uit je observatiemethode haalt (beredeneerd aanbod, groepsinrichting, begeleiding)
 • “Verban de kleurplaat” – Over hoe je creativiteit wel bevordert (en hoe niet)
 • “Jongens aan boord” – Over jongens in de groep
 • “Uit de kring” – Over hoe je meer in kleine groepen werkt en minder in de grote kring
 • “In de hoek!” – Over hoe je een groepsplan opstelt met spel als middel
 • “De draad kwijt” – Over hoe je een gemeenschappelijke visie en werkwijze creëert

Kleuterkennis: Een stevige basis

12 Oktober start deze training op inschrijving in zuid Limburg. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

Kosten: 400 euro

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die voor het eerst (of weer na lange tijd) kleuters krijgen of nog weinig ervaring hebben opgedaan in een kleutergroep. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

 • Uitdagende speelleeromgeving
 • Spel en spelbegeleiding
 • Ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling jonge kind
 • Verschillende visies op kleuteronderwijs
 • Observeren en registreren
 • Doelen koppelen aan spel
 • Kringactiviteiten en differentiatie
 • Zelfstandigheid en eigenaarschap van kleuters
 • De ideale dagplanning

Lees meer…

Meld je aan of ontvang meer informatie

14 + 10 =

Cursus: Specialist Jonge Kind

Word in 10 dagen opgeleid tot deskundige en coach in het kleuteronderwijs!

Tijdens deze 10-daagse opleiding staan kennis, visieontwikkeling en coaching centraal. Je wordt opgeleid tot deskundige op het gebied van kleuteronderwijs en gaat daarnaast aan de slag met het ontwikkelen van visie over het onderwijs aan jonge kinderen en jouw vaardigheden als coach. 

Tijdens deze opleiding krijg je verdieping op de volgende gebieden: 

 • De rol van jonge kind specialist in de school
 • Onderwijs aan het jonge kind
 • Volgen van de ontwikkeling
 • Spel
 • Hoeken en materialen
 • Reken- en taalonderwijs
 • Ritme en klassenorganisatie
 • Motorische ontwikkeling

Lees meer…

Meld je aan of ontvang meer informatie

12 + 15 =

Overige trainingen en workshops

 • Coachen met videobeelden (voor coaches, Intern Begeleiders en managers)
 • Ontwikkelingsgericht werken met kinderen
 • Opbrengstgericht werken op een kleutervriendelijke manier
 • Taalstimulering bij jonge kinderen
 • Implementeren Pedagogische Cirkel
 • Ontluikende- en beginnende geletterdheid
 • Ontluikende- en beginnende gecijferdheid
 • Interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk
 • Klassenmanagement en groepsmanagement
 • Interactief voorlezen
 • Spel / buitenspel
 • Betekenisvolle en uitdagende leeromgeving
 • Beredeneerd aanbod op een geïntegreerde manier aanbieden
 • Implementatie en borging observatiemethode Kijk!
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Jongens in de groep
 • Coöperatief leren

Volg mij!

Bekijk alle posters

Bekijk alle artikelen

Bekijk alle activiteiten

Pin It on Pinterest