Een aantal populaire trainingen op dit moment:

  • “Kijken, schrijven en dan?” – Over hoe je echt het meest uit je observatiemethode haalt (beredeneerd aanbod, groepsinrichting, begeleiding)
  • “Verban de kleurplaat” – Over hoe je creativiteit wel bevordert (en hoe niet)
  • “Jongens aan boord” – Over jongens in de groep
  • “Uit de kring” – Over hoe je meer in kleine groepen werkt en minder in de grote kring
  • “In de hoek!” – Over hoe je een groepsplan opstelt met spel als middel
  • “De draad kwijt” – Over hoe je een gemeenschappelijke visie en werkwijze creëert

Overige trainingen en workshops
Coachen met videobeelden (voor coaches, Intern Begeleiders en managers)
Ontwikkelingsgericht werken met kinderen
Opbrengstgericht werken op een kleutervriendelijke manier
Taalstimulering bij jonge kinderen
Implementeren Pedagogische Cirkel
Ontluikende- en beginnende geletterdheid
Ontluikende- en beginnende gecijferdheid
Interactievaardigheden in de dagelijkse praktijk
Klassenmanagement en groepsmanagement
Interactief voorlezen
Spel / buitenspel
Betekenisvolle en uitdagende leeromgeving
Beredeneerd aanbod op een geïntegreerde manier aanbieden
Implementatie en borging observatiemethode Kijk!
Ouderbetrokkenheid vergroten
Jongens in de groep

Pin It on Pinterest

Share This